Diensten

Beschermingsbewind

Door meerdere problematische schulden of vanwege uw lichamelijke en geestelijke toestand, bent u niet meer in staat om de eigen financiën te beheren of de schulden onder controle te krijgen. In de meeste gevallen is beschermingsbewind de beste oplossing. Wij beheren uw administratie en financiën. Wij treffen regelingen met schuldeisers en wanneer er weer rust en regelmaat is, kunnen wij een schuldsanering aanvragen.
 
Een beschermingsbewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank. Er dient dus een officieel verzoek ingediend te worden. Wanneer de rechtbank een uitspraak gedaan heeft, kan de beschermingsbewindvoerder uw financiën en administratie overnemen. De kosten voor de wettelijke Bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOCVK). Wij mogen van deze tarieven niet afwijken. Indien u de kosten niet zelf kan betalen, zal er bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden. Deze bijzondere bijstand is inkomensafhankelijk. Het verzoek aan de rechtbank en aanvraag voor bijzondere bijstand nemen wij volledig op ons. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Tijdens de intake zullen wij alle nodige documenten met u doornemen en invullen.
 
Jaarlijks en aan het eind van het bewind wordt er een Rekening en Verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Hiernaast kunt u door middel van een inlogcode op elk moment meekijken op uw bankrekeningen.
 
Wij hebben een overeenkomst met de ABN-AMRO Bank. Dit zorgt ervoor dat ons betaalsysteem gekoppeld is aan uw beheer en leefgeld rekening. U kunt middels een inlogcode op elke moment meekijken. Ook biedt de ABN-AMRO de mogelijkheid om IDEAL betalingen te doen en te kunnen internet bankieren met uw leefgeld rekening.
 
Zo ontgaat u niets en weet u precies wat er met uw geld gedaan wordt.
 

Budgetcoaching

Helaas komt het steeds vaker voor dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Uw ogen hiervoor sluiten helpt niet meer.
 

U heeft wellicht een lening of zelfs meerdere leningen afgesloten. Wellicht heeft u een lening bij vrienden of familieleden. U vult het ene gat met het andere. Op een gegeven moment helpt dit niet meer.

 

De budgetcoach leert u zelf de verantwoordelijkheid voor uw financiële administratie te behouden. Samen bekijkt u met uw budgetcoach wat u nu uitgeeft, waaraan, wat heeft u echt nodig en wat is overbodig. De budgetcoach is iemand die u helpt uw budget sluitend te krijgen zodat de vaste lasten betaald kunnen worden.

 

Heeft u geldzorgen en wilt u er wat aan doen? Twijfelt u over grote uitgaven of investeringen? Moet u besparen maar weet u niet hoe? Bent u het overzicht over uw financiën kwijt? De budgetcoach helpt u, door samen (kritisch) naar uw inkomsten en uitgaven te kijken en dit goed en duidelijk in kaart te brengen. We zullen onderzoeken of er onbenutte mogelijkheden zijn ten aanzien van tegemoetkomingen, kwijtscheldingen toeslagen etc.

 

Als u geen overzicht heeft over uw geldzaken en administratie zal de budgetcoach een overzichtelijke map maken waarin u alles kunt bijhouden en een budgetplan opstellen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de financiën en houdt dus zelf de controle.