Budgetcoaching

Helaas komt het steeds vaker voor dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten en u ogen hiervoor te sluiten help niet. Misschien heeft u hiervoor een lening of zelfs een extra lening voor afgesloten, maar deze helpt niet meer.

Bewindvoering

Soms is iemand, tijdelijk, niet meer in staat om zijn eigen financiële belangen goed te beheren. Dit kan komen door lichamelijke of geestelijke problemen, of door psychische klachten. Vaak wordt dan hulp voor de administratie gezocht.

Welkom bij Bract Financial Care

image

Geldzorgen?

Als particulier en klein bedrijf heeft u een hele administratie bij te houden en moet u door een enorm doolhof van regelgeving worstelen.

Lukt dit om een of andere reden niet, dan kan Bract Financial Care u helpen. Bract Financial Care kent de regelgeving om u met raad en daad bij te staan. Hoe weet u nu welke maatregelingen op u van toepassing zijn? Voor dit antwoord verwijzen we u door naar het kopje Bewindvoerder, Budgetcoach en klein bedrijf.

Met al deze vragen kunt u terecht bij Bract Financial Care.

Tarieven

De kosten bewindvoering zijn afhankelijk van de gekozen vorm en de werkzaamheden die daar bij horen.

Wanneer bewindvoering door de gemeente verplicht is gesteld, bijvoorbeeld als extra ondersteuning tijdens of na een schuldsaneringstraject, dan worden de kosten vaak vergoed vanuit de gemeente.

Wanneer u vrijwillig kiest voor bewindvoering zult u de kosten veelal zelf moeten dragen. Kosten voor extra werkzaamheden worden in rekening gebracht na schriftelijke toestemming. Alle tarieven zijn inclusief BTW. De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld.

De vergoeding van Bewindvoering zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOVCK).

- Lees meer... *Excl. BTW